ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ 
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών:
Τηλέφωνο: +30 210 5401 500 (εσωτερικό 2)
Email: pharmacovigilance@pharmapath.eu

PHARMACOVIGILANCE
For adverse event reports:
Tel: +30 210 5401 500 (extension 2)
Email: pharmacovigilance@pharmapath.eu

    +30 210 5401 500

    info@pharmapath.eu

    28is Oktovriou 1, Agia Varvara 123 51 Athens, Greece